پانل اعلام حریق آدرس پذیرو پانل اعلام حریق متعارف فایرگاردانگلیس مجهز به آپشن جدیدی تحت عنوان برنامه مخصوص مشاهده ،کنترل و ذخیره سازی رویدادهای اتفاق افتاده به زبان فارسی شده است که بادورکاری براحتی می توان پانل را کنترل نمود.(برای اولین بار درایران)

درپانل های اعلام حریق فایرگارد دیگر نیازی به استفاده از ماژول تلفن کننده سیم کارتی  و هزینه کرد اضافی ازاین بابت نیست و نرم افزار هم بصورت رایگان در اختیار مشتری قرار می گیرد.
نسل جدیدسیستم های اعلام حریق در مشهد
سیستم اعلام حریق فایرگارد انگلیس در مشهد
دارای تاییدیه آتش نشانی مشهد
هوشمند ارتباط کارا نماینده انحصاری سیستم اعلام حریق فایرگارد در مشهد