سیستم اعلام حریق فایرگارد انگلیس در بانک صنعت معدن ساختمان مرکزی نصب و راه اندازی شد.

موضوع : تعویض سیستم اعلام حریق جنت با فایرگارد انگلیس
نصـب و راه اندازی و پروگرمینگ سیستم اعلام حریق فایرگاردانگلیس توسط تیم فنی هوشمند ارتباط کارا در تهران
گارانی تعویص 2 ساله و خدمات پس از فروش 10 ساله
تکنولوژی متفاوت و مقرون به صرفه  و قابل اعتماد بودن فایرگارد

تامین فوری تجهیزات ،خدمات و پشتیبانی مرتب  هوشمند ارتباط  و نرم افزار مدیریتی و کنترلی از راه دور ،دلیل انتخاب برند فایرگارد  انگلیس در بانک صنعت و معدن تهران بود.

نرم افزارمانیتورینگ سیستم اعلام حریق با بانک صنعت و معدن تحویل کارفرمای محترم شد. این نرم افزار قادر است واحدهای مختلف از جمله حراست ،پشتیبانی ،مدیریت و ... از راه دور با کمک شبکه داخلی و اینترنت را در جریان رخدادهای مرتبط با حریق سیستم قراردهد.این نرم افزاربصورت گرافیکال و سه بعدی برای اولین بار در ایران ارایه شده و گامی به جلو از طرف واحد تحقیق و توسعه فایرگارد در ایران می باشد.

تکنولوژی متفاوت و بروز(پروتکل بسترجریان ) ،مقرون به صرفه و اقتصادی  بودن  فایرگارد را بعنوان پیشرو در زمینه سیستم های اعلام حریق در سطح کشور مطرح ساخته است.قابل ذکر است سیستم فایرگارد در طول 130 روز فعالیت با بستر کابل قدیمی هیچ خطایی ثبت نکرده و مداوم در حال کار می باشد.این موضوع باعث رضایت کامل کارفرمای محترم از انتخاب فایرگارد در برابر سیستم های مشابه موجود در بازار شده است.