کابل نسوز 800 درجه کویسل ایتالیا

مفتولی

سایز :1/5*2

موجودی (حال حاضر) :10km

موجودی پایان مرداد :100km

قیمت :تماس با 02128421530 و05138481291

کابل نسوزآلمانی Helukabel

مفتولی (خشک)

سایز : 1/5*2 و 1/5*3

موجودی : 50km

قیمت : تماس با 02128421530

کابل ضدحریق 2Mkabloترکیه

مفتول(خشک)

سایز : 1/5*2 و 1/5*3

موجودی : 7km

قیمت : تماس با 05138481291