امنیت در کسب و کارهای متوسط

  فعال سازی امنیت

کسب و کار متوسط خود را می توانید با راه حل های نوین امنیتی و نظارتی به طور کامل محافظت کنید. دراین جا از دوربین های مداربسته امنیتی، نرم افزارهای آنالیز تصاویر و سایر محصولات برای طراحی سیستم شما با یک یا چند اپراتور فعال استفاده خواهیم کرد.

  نظارت ویدئویی

بعد از استفاده از دوربین های شبکه محور در نقاط مختلف پروژه(کسب و کار شما) و وصل کردن دوربین ها به یک ایستگاه ویدئویی در همان محل یا سایر محل ها و نصب نرم افزار های آنالیز ویدئویی ،شما می توانید توسط اپراتور خود (نگهبانی) به رصد کردن تصاویر و مراقبت از کسب خود بپردازید. همچنین شما می توانید با نصب نرم افزار بر روی دیوایس های مختلف از راه دور کسب وکار خود را چک کنید و باهر هشدار که شما قبلا درهنگام طراحی سیستم  مشخص کرده اید بصورت خودکار به سیستم وصل شوید و به مدیریت هشدار ها بپردازید.

ما راهکارهای بسیار زیادی برای امنیت کسب و کار شما، ارسال پیام های هشدار به شما  یا  سایر افراد مجاز و... طراحی می کنیم و End-to-End پروژه شما را ایمن خواهیم ساخت.