توضیحات فنی دیوایس های فایرگارد - دتکتورهای آدرس پذیر

  سنسور دودی اپتیکال فتو الکتریک (هوشمند آدرس پذیر)


 1. * دتکتور هوشمند آدرس پذیرفایرگارد از نوع دودی دارای پردازشگر داخلی جهت آنالیز سیگنال و بهره گیری از پروتکل پیشرفته به منظور کاهش آلارم های کاذب در جهت کشف دود و ارتباط با پنل مرکزی 
 1. * قابلیت تنظیم حساسیت سنسور دود
  * ساخته شده مطابق با استاندارد هایUL 268 & NFPA72
  * تاییدیه استاندارد از موسسه UL آمریکا
  * ساخت کمپانی فایرگارد (FireGuard)انگلیس همراه با دفترچه کاربری فارسی
  * مجهز به چراغ360درجه
  * قابلیت اتصال بهRemote LED
  * دارای قفل سخت افزاری جهت محافظت از انفصال دتکتور
  * قابلیت تغییر حساسیت سنسور ها در سه سطح از طریق نرم افزار(براساس محل نصب دتکتور)
  * قابلیت جبران آستانه ای و دارای ارتباط دو طرفه(Intractive)
  * امکان نامگذاری در مرکز کنترل و PCبصورت نرم افزاری
  * امکان استفاده از سنسور ها در شرایط سخت الکتریکی و سازگاری با شرایط الکترو مغناطیسی (Speed,Stability,Excellent EMC)

   سنسور حرارتی هوشمند آدرس پذیر

 1. * دتکتور هوشمند آدرس پذیر از نوع حرارتی ثابت یا افزایشی دارای پردازشگر داخلی جهت آنالیز سیگنال و بهره گیری از پروتکل پیشرفته به منظور کاهش آلارم های کاذب در جهت کشف حرارت و ارتباط با پانل مرکزی
  * قابلیت تنظیم حساسیت سنسور حرارت
  * ساخته شده مطابق با استاندارد های UL & NFPA 72
  * ساخت کمپانی فایرگارد(FireGuard)انگلیس همراه با دفترچه کاربری فارسی
  * مجهز به چراغ360درجه
  * قابلیت اتصال بهRemote LED
  * دارای قفل سخت افزاری جهت محافظت از انفصال دتکتور
  * قابلیت تغییر حساسیت سنسور ها در سه سطح و حالات ثابت و افزایشی از طریق نرم افزار
  * قابلیت جبران آستانه ای و دارای ارتباط دو طرفه(Intractive)
  * قابلیت نامگذاری از مرکز کنترل و PCبصورت نرم افزاری
  * امکان استفاده از سنسور ها در شرایط سخت الکتریکی و سازگاری با شرایط الکترومغناطیسی (Speed,Stability,Excellent EMC)