سرویس و نگهداری اعلام حریق

 

هزینه های سرویس ونگهداری سیستم های اعلام حریق، یک هزارم خسارت های حریق است‌.

سیستم های اعلام حریق بر دو نوع هستند :.

   * سیستم های اعلام حریق متعارف (Conventional)

   * سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر (Addressabele)

 سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق از نوع آدرس پذیر یا کانونشنال در پروژه های هتلی صنعتی اداری ومسکونی بسته به نوع کاربری پروژه متفاوت است. پروژه های تجاری اداری در قـیاس با پـروژه های مسکونی نیاز به سرویس و نگهـداری بیشتری دارند و پروژه های صنعتی با توجه به نوع تولید آن واحد صنعتی زمان بندی متفاوتی دارند. اما مـوضوعی که اغلب از دید کارفرمایان نادیده گرفته می شود بحث سرویس ، نگهداری ،تمـیز کردن  و چک کردن سنسورهای اعلام حریـق و سیم کشی مسیرسیم کشی سیستم اعلام حریق می باشد.

. اگـر بـخواهیم راحت تر و ساده تر موضوع را عنوان کنیم همـانطـور که اتاق و وسایل داخـلش در یک منزل مسکونی که درب های آن بسته است بعد از گذشـت چند روز گرد و خاک  می گیرد ، سنـسورهای اعـلام حـریق هم این وضعیت رادارند و در طول زمان کثیف شده و نیازمند سرویس و تمیز شدن دوره ای می باشند.بررسی های میدانی .نشان داده که موضوع سرویس و نگهداری سنسورهای سیستم اعلام حریق در ساختمان ها به ندرت انجام شده و یا به کل  به دست فراموشی سپرده  می شود،درصورتی که حفاطت ازپرسنل نیروی انسانی و اموال ودارایی های سازمان دربرابرحریق ناگهانی وپیشگیری وکنترل آن ازملزومات می باشد.

بررسی آتش سوزی های یکی 2 سال اخیر در کشور و سایرکشورها اهمیت سرویس و نگهداری به موقع سنسورهای اعلان حریق را مشخص می سازد.

بعنوان مثال در برج سلمان مشهد دلیل گسترش آتش سوزی،عدم توجه به بحث سرویس و نگهداری سیستم اعلام حریق بوده است و در زمان حریق سنسورها به دلیل آلودگی وگردخاک تشخیص مناسب و به موقعی نداشته اند و حریق در کمتراز یک دقیقه به سرعت گسترش یافته و باعث ایجادفاجعه .دربرج سلمان مشهدشد.

در برج گرنفل لندن باتوجه به بروزرسانی سیستم اطفای حریق وتعویض سیستم اطفاءحریق قدیمی باسیستم اطفای جدید ،اما به دلیل استفاده ازمتریال غیراستاندارد و عدم هشداربه موقع سیستم اعلام حریق باعث فاجعه گرنفل لندن شد،درصورتیکه هشداربه موقع ازطرف سنسورهای اعلام حریق و به صدادرآمدن آژیراعلام حریق و تخلیه سریع ساختمان ازسکنه وپیشگیری ازفاجعه ناپدیدشدن بیش از ۵۰ نفرپیش گیری می کرد.      .

 زمـان تمیز کردن یک سـنسور چه موقع فرا می رسد؟ سرویـس سنسورها برنامه زمـانبندی خاصی بایـد داشته باشد؟

زمـانبـندی سـرویـس سنسورها بسته به شرایط محیطی ،نوع محیط(اداری تجاری صنعتی مسکونی) متفاوت است و از یک ماه تا ۳ ماه متغیرمی باشد.

زمان بندی تقریبی  خدمات سرویس و نگهداری برخی پروژه ها 

پروژه های هتلی :۴۵ روزه

پروژه های اداری : 25روزیک بار

پروژه های مسکونی : 2ماه یکبار

پروژه های صنعتی : 15روز یک بار

پارکینگ ها : 20 روز یک بار

امروزه با پیـشرفت تکنولوژی این نقیصه در سیـستم های اعلام حریق هوشمند برطرف شده است و سنسور به محض کثیف شدن پیغام و آلارم خاصی را روی پنل خود می فرستد که نشانگر فرارسیدن زمان سرویس آن می باشد.

مطلب مهم اینکه بعد از هزینه کردن و نصب سیستم اعلام حریق بهتر است برای عملکرد صحیح و به موقع سیستم در مواقع آتش سوزی ،خبردهی آنی و جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی ازحریق بهتراست سیستم بصورت دوره ای ماهیانه بازدید و سرویس شود.

شرکت هوشمندارتباط کارا طــراح مشاور و مجری سیستم های اعلام حریق در سطح ملی و بین المللی در تهران مشهد کرج چالوس فریدون کنار نمک آبرود و در خارج از کشور در دبی استانبول  هرات  باکو آذربایجان پروژه های مختلفی در مبحث نصب و خدمات سرویس نگهداری انجام داده است.(هتل ها با مالکین ایرانی)

سرویس نگهداری fire alarm systems

خدمات درشهر تهران کرج کیش قشم زاهدان رشت ساری بابلسرفریون کنار (شمال کشور) و مشهد

دفترتهران:جردن.خیابان گلستان.کوچه گیتی.ساختمان فرناز.واحد9 تلفن :02128421530

دفترمشهد:بلوارامامت امامت 25 پلاک 127 تلفن : 05138481291

دفتر رشت : خیابان امام خمینی امام خمینی 27 چهار راه سوم سمت چپ پلاک 14

هماهنگی پروژه ها در ساری رشت فریدون کنار رامسر:02128421530

سرویس و نگهداری بانک صنعت و معدن سرپرستی امورشعب تهران با قراردادی 2 ساله به هوشمند ارتباط کارا واگذار شد.

سرویس و نگهداری نفت بهران طی قراردادی 2 ساله به هوشمندارتباط داده شد.


واحد پشتیبانی فنی مهندسی کارا پلاس آماده است در پروژه های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی که از طرف همکاران معرفی می گردد یا پروژه هایی که از برند های دیگر به جز فایرگارد استفاده شده خدمات سرویس و نگهداری را با اعزام تیم کارشناسی ماهر و باتجربه انجام دهد. تیم کارشناسی اعزامی پس از بررسی کل سیستم و عیب یابی، عملیات سرویس و تمیز کردن سنسورها را هم بطور همزمان انجام می دهند که به لحاظ هزینه ها صرفه جویی زیادی برای مجموعه به همراه دارد.

 

تکنولوژی متفاوت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه

با راهکارهای فایرگارد