سرویس و نگهداری اعلام حریق

سیستم های اعلام حریق بر دو نوع هستند :

   * سیستم های اعلام حریق متعارف (Conventional)

   * سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر (Addressabele)

 سرویس و نگهداری سیستم های اعلام حریق از نوع آدرس پذیر یا کانونشنال در پروژه های مختلف بستگی به نوع کاربری پروژه متفاوت است. پروژه های مسـکونی در قـیاس با پـروژه های صنعتی کمتر نیاز به سرویس، تمـیز کردن و یا نگهـداری دارند. اما مـوضوعی که اغلب از دید کارفرمایان و اشخاص نادیده گرفته می شود بحث سرویس و تمـیز کردن سنسورهای اعلام حریـق می باشد. اگـر بـخواهیم راحت تر و ساده تر موضوع را عنوان کنیم همـانطـور که اتاق و وسایل داخـلش در یک منزل مسکونی که تمـاما درب های آن بسته است بعد از گذشـت چند روز گرد و خاک  می گیرد و باید تمیز شود، سنـسورهای اعـلام حـریق هم دقیقا این وضعیت رادارند و در طول زمان کثیف شده و نیاز به سرویس و تمیز شدن پیدا می کند.

سوالات دیگری که مطرح است این است که چه موقع زمـان تمیز کردن یک سـنسور فرا می رسد؟ و آیا سرویـس سنسورها برنامه زمـانبندی خاصی بایـد داشته باشد؟

در جـواب باید گفـت که زمـانبـندی سـرویـس سنسورها کاملا بسته به محیط استفاده شده دارد...

امروزه با پیـشرفت تکنولوژی این نقیصه در سیـستم های اعلام حریق هوشمند برطرف شده است و سنسور به محض کثیف شدن پیغام و آلارم خاصی راروی پنل خود می فرستد که نشانگر فرارسیدن زمان سرویس آن می باشد.

مهم ترین مطلب را دوباره متذکر می شویم که بعد از هزینه کردن و نصب سیستم اعلام حریق بهتر است برای عملکرد صحیح و به موقع سیستم در مواقع آتش سوزی و خبردهی آنی و فوق العاده سریع آن و جلوگیری از خسارات جانی و مالی ناشی ازحریق سیستم، مرتب بازدید و سرویس شود.

نصب سیستم های اعلام حریق در پروژهای مسکونی و سرویس های دوره ای و مرتب سنسور های اعلام حریق باعث کاهش هزینه های جانی و مالی بسیاری در هنگام حریق خواهد شد.واحد پشتیبانی فنی مهندسی کارا پلاس آماده است در پروژه های مختلف مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی که از طرف همکاران معرفی می گردد یا پروژه هایی که از برند های دیگر به جز فایرگارد استفاده شده خدمات سرویس و نگهداری را با اعزام تیم کارشناسی ماهر و باتجربه انجام دهد. تیم کارشناسی اعزامی پس از بررسی کل سیستم و عیب یابی، عملیات سرویس و تمیز کردن سنسورها را هم بطور همزمان انجام می دهند که به لحاظ هزینه ها صرفه جویی زیادی برای مجموعه به همراه دارد.

 

تکنولوژی متفاوت، قابل اعتماد و مقرون به صرفه

با راهکارهای فایرگارد