امنیت بانک ها و موسسات مالی

 

  تکامل امنیت بانکداری :

با ظهور تکنولوژی های جدید تکامل امنیت بانکها و موسسات مالی سرعت و پیشرفت بیشتری گرفته است. با افزایش گزینه هایی مثل نرم افزارهای امنیتی موبایلی و... مسئولین حراست بانکها قادر هستند در هر زمان و مکانی از امنیت مجموعه باخبر شوند و این موضوع برای مجرمین و تبهکاران دور زدن راه های امنیتی بسیار سخت جلوه می کند.         


  یکپارچه سازی و مقیاس پذیری نسل جدید سیستم های نظارت تصویری :

 با راه حل های ویدئویی شبکه محور، نرم افزارهای آنالیز ویدئویی و هشدارهای ویدئویی مسئولین حراست بانک ها می توانند سرعت عمل بیشتری در کشف جرم و در پی آن به مقابله با آن بپردازند. همچنین این سیستم ها می توانند با سیستم های اعلام حریق هوشمند و سیستم های کنترل دسترسی هوشمند که در بستر IP پیاده شده باشند یکپارچه شوند و ارتباط برقرار کنند.

مزایای این چنین سیستم هایی در این است که مسئولین حراست بانک هابا کنترل دسترسی از راه دور، مدیریت ویدئوها و تصاویر با دورکاری و کمک نرم افزارهای مخصوص، بازیابی و واکاوی تصاویر و ویدئوها می تواندد احاطه صددرصدی بروی امنیت بانک ها و موسسات مالی داشته باشند.

  قدرت سیستم، اطمینان و اعتماد :

دوربین های شبکه محور به همراه نرم افزارهای قدرتمند آنالیز تصاویر و هشدارهای مشخص شده برای هر واقعه امکان دسترسی در تمام سطوح را به شما می دهد.

بعنوان مثال با فعال شدن هشدار تغییر زاویه دوربین یا هشدار دستکاری دوربین، هشدار دیدن اشیاء مشکوک و ده ها هشدار دیگر نرم افزار و دوربین با اطمینان صد درصدی به حفاظت از محیط شما می پردازد.

رمزگذاری تصاویر ویدئوها در چند لایه و چندین سطح مکانیزم های احراز هویت، ضبط متنی بر رویدادها و... امکان پوشش بیشتری برای محافظت اطلاعات شما را پدید خواهد آورد.

ADMIN@KARAPLUSCO.COM