امکانات جدید در صنعت حمل و نقل

بسیاری از مقامات و مدیران شرکت ها از راه حل ها و راهکارهای مبتنی بر دوربین های شبکه محور برای رصد اتفاقات، حوادث، رفت آمدها، مسائل امنیتی و... استفاده می کنند و این امکان برای هر فرد مجاز دیگری که اجازه دسترسی به سیستم را داشته باشنددر هر نقطه دنیا فراهم می باشد.

این سیستم ها کاملا انعطاف پذیر و مقرون به صرفه برای این شرکت هابه لحاظ گزارش و هشدارهایی که این سیستم ها ارسال می کند می باشد.

مزایای نسل جدید دوربین های مداربسته شبکه محور در حمل ونقل

  

  ایجاد محیط امن تر برای حمل ونقل

  کاهش هزینه های خرابکاری در محیط های حمل و نقل

 نظارت موثر بر محموله ها و اموال

 کاهش زمانبندی پاسخ به حادثه ها

 اخذ تصمیم درست و سریع در پاسخ به حادثه

 

 چگونگی راهکارهای دوربین مداربسته شبکه محور در عملیات روزانه و  بهبود امنیت حمل و نقل 

 سطح جدید امنیت حمل و نقل عمومی

   در بسیاری ازکشورها و شهرها ،برای گسترش حمل ونقل عمومی به عنوان جایگزین مناسب وسایل نقلیهشخصی ،ایجاد محیط امن در پایانه ها و ایستگاه ها برای مسافران در برابر حوادث گوناگون مثل تروریسم ،دزدی و..از اهمیت زیادی برخوردار است.هم چنین این محیط امن در کنار مسافران برای کارکنان هم ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مقامات و مسئولین حراست در ایستگاه های حمل و نقل عمومی به این مهم بسیار واقفند و با زیر ساخت های مناسب برای یک حمل و نقل امن تر می توانند به اهداف خود برسند.

#محیط امن تر و ایمن تر

#خرابکاری و خشونت کمتر

#دسترسی و ثبت تصاویر به آسانی و نمایش به صورت HD

#مطمعن به آینده و راه حل های قابل انعطاف