متن

 امنیت شهر ها


گام هایی برای امنیت شهر ها

یکی از مسایل مهم برای مسولین  تامین امنیت شهرهاست و  احساس امنیت برای هر شخص یکی از حقوق شهروندی شهروندان می باشد.

با افزایش روز افزون جمعیت و شلوغی بیش حد جمعیت و تراکم افراد در مکان های عمومی ، با وجود حملات تروریستی گروه های تندرو و یا اقدامات افراد بزهکار تامین امنیت جان و مال مردم یکی از چالش های بزرگ مسوولین امنیت شهرها می باشد.

با کمک دوربین های تحت شبکه و سنسورهای کنترل تردد هوشمند می توان آمار دقیقی از ازدحام ،شلوغی و اتفاقات مختلف در نقاط مختلف

شهر جمع اوری کرد و  از این اطلاعات در زمینه های مختلف از جمله برقراری امنیت در نقاط مختلف شهر استفاده نمود:

بهبود بانک اطلاعات تصاویر ضبط شده از نقاط مختلف شهر

مخافظت موثر از اموال و جان شهروندان در برابر حوادث مختلف

جلوگیری از خرابکاری توسط افراد بزهکار و کاهش هزینه های جبران

تعقیب هدفمند افراد خرابکار و امنیت بیشتر مردم

کاهش زمان تحقیق بر روی حوادث از طریق بررسی تصاویر ضبط شده

گام های کوچک تغییرات بزرگ

با تغییر دوربین های مداربسته از آنالوگ به دوربین های مداربسته تحت شبکه و استفاده از نرم افزارهای هوشمند آنالیز تصاویر می توان تغییرات بزرگ را در سیستم های نظارتی شهری شاهد بود.

خصوصا به لحاظ نرم افزاری دوربین های تحت شبکه نسبت به آنالوگ برتری محصوصی خواهند داشت.این موضوع خصوصا در مواققع بحرانی و حوادث غیرمترقبه به کمک مسولین می آیند و میتوانند به خوبی حوادث و اتفاقات را مدیریت کنند.

فنی مهندسی کارا پلاس

نسل جدید دوربین های مداربسته